wp wp content uploads 2017 06 Miljfyrtarn norsk farger

Vi er nå Miljøfyrtårn-sertifisert! 🌍

Vi i Møblia er stolte over å kunne meddele at vi nå er en Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet. Denne sertifiseringen betyr at vi har oppfylt en rekke miljøkrav og forplikter oss til kontinuerlig miljøforbedring.

Hvorfor valgte vi å bli Miljøfyrtårn-sertifisert?
Valget om å bli Miljøfyrtårn-sertifisert springer ut fra et dyptgående ønske om å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi ønsker å utgjøre en positiv forskjell, både for våre kunder og for planeten.

Hva har vi gjort?
I prosessen for å bli sertifisert, startet vi med å kartlegge vår nåværende miljøpåvirkning. Dette har økt bevisstheten hos vårt personal om viktigheten av miljøtiltak. Et viktig steg har vært å forbedre vår avfallshåndtering. Vi har også innledet en dialog med våre leverandører for å forstå hva de gjør i dag når det kommer til miljø og bærekraft, og hvilke planer de har for fremtiden. Dette gir oss muligheten til å velge samarbeidspartnere som deler vårt syn på miljøspørsmål i fremtiden. Videre har vi satt klare, målbare mål for fremtidige forbedringer.

Åpenhet og ærlighet
Vi ønsker å være åpne og ærlige om vårt miljøarbeid. Resultater og statistikk fra vår miljøinnsats vil derfor bli gjort offentlig tilgjengelig. Vi er langt fra perfekte, men vår ambisjon er å bli stadig bedre.

Vi tror at ved å være transparente om våre valg og arbeide aktivt for å forbedre våre forsyningskjeder, kan vi bidra til en grønnere fremtid. Vi oppfordrer våre kunder til å lese disse dokumentene og forstå hvordan vi jobber for å gjøre en forskjell.

Våre leverandører og deres miljøengasjement
Hos Møblia streber vi etter å gjøre en innsats for miljøet. Selv om alle våre leverandører ikke har strenge miljøforpliktelser i dag, jobber vi aktivt med å forbedre dette og, på lang sikt, velge partnere som deler vår visjon om miljøspørsmål. Nedenfor finner du en oversikt over våre hovedleverandører og lenker til deres spesifikke miljødokumenter, der det finnes.

LeverandørDokumenter

Retur av produkter hos Møblia
Vi tar ansvar for produkter ved slutten av deres levetid og sørger for at de blir behandlet og gjenvunnet på riktig måte. Følgende returtjenester er tilgjengelige hos oss

  • EE-avfall: Elektroniske produkter som lamper og lys kan returneres til oss.
  • Møbler og emballasjeretur: Vi gir alle muligheten til å returnere gamle møbler og emballasje. For mer informasjon og eventuelle kostnader forbundet med dette, vennligst ta kontakt med oss.

Denne informasjonen er ment for å være lett tilgjengelig, konkret og ærlig, i tråd med Miljøfyrtårns anbefalinger. Vi vil fortsette å holde våre kunder oppdatert om vårt miljøarbeid og ser frem til å ta flere steg mot en grønnere fremtid.