Generellt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester (produkter) fra www.møblia.no til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.møblia.no er bare tilgjengelig på norsk.
Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt til å gjøre handelen for deg.
Vi leverer kun til fastlands-Norge.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Da det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet i salgsbetingelsene, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter

Selger er: Møblia AS, Senterveien 6, 1540 Vestby, post@moblia.no, telefon: 64 95 11 11, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt system. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen meldes så tidlig som mulig til post@moblia.no.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt.
Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp ved bank- eller kredittkort, eller ved betalingsutsettelse via Klarna.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 200 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Priser, Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Leveringsalternativer
Varene kan hentes ved våre avdelinger i Vestby eller Halden. Vi tilbyr også hjemlevering med Postnord eller postpakke levert til ditt nærmeste post i butikk/postkontor. Priser på disse tjenestene vil fremkomme i handlekurven. Fraktprisen på hjemlevering beregnes ut fra hvor i landet du bor, samt størrelse og vekt på det du kjøper. Legg til varer i din handlevogn og tast inn ditt postnummer for å beregne pris.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene. Bør du snarest undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Det er viktig at du melder fra til vår distributør PostNord om skade snarest mulig.
VIKTIG! Ring PostNord på tlf 09300 senest 4 timer etter mottak for å melde feil på varen.

Pris og tilgjengelighet på produktene er basert på det tidspunktet du la produktene i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.
Møblia selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler ikke slik informasjon med tredjepart.

Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt inkludert mva og eksklusiv frakt, med mindre annet er presisert.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Møblias side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken kan Møblia ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Ved avbestilling forbeholder Møblia seg retten til å kreve kompensasjon for tap som følger av avbestillingen, i henhold til gjeldende lovgivning.

10 dagers åpent kjop på interiør- og lagervarer i butikk.
Vare må være ubrukt og i original emballasje.
Åpent kjøp gjelder ikke kundetilpassede varer, varer som må bestilles inn til butikk, sesongvarer eller utstillingsmodeller. Kvittering må fremvises.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den og i original emballasje.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.
Eventuell returforsendelse må betales av kunde.
Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.
Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Møblia melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av hensyn til saksbehandlingen anbefaler vi å sende henvendelsen til post@moblia.no.
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Møblia, betaler ikke Møblia disse utgiftene.

Personopplysninger

Vi er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Møblia er dessuten pålagt til å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.
Vi tilbyr nyhetsbrev for ulike typer informasjon og tilbud (gjennom sms og e-post). Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering. Det er også enkelt å melde seg ut fra nyhetsbrev fra www.møblia.no.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Møblia, er ansvarlig for betaling av de ytelser Møblia eller Møblias samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Møblias side.

Endring i vilkårene

Møblia forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er Møblia forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Møblia fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er Møblia AS sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Møblia AS.